تبلیغات
جواب 1- هیچکدوم

بهتره یه نامه رو با قلم و کاغذ بنویسی

با شکم نمیشه نامه نوشتجواب 2- هیچکدوم

شترمرغ که نمیتونه پرواز کنهجواب 3- بله

چون رودخونه نمیتونه شنا کنهجواب 4- نه

چون اگه همه رنگ هارو باهم قاطی کنی

رنگ خاکستری به دست میادجواب 5- بله

پنجره یه اختراع قدیمیست

که میتونیم به وسیله اون پشت دیوارو ببینیم